Farmakovigilancija

Informacije o lijeku Avandia (roziglitazon)

22.02.2010.

Upozorenja o komplikacijama vezanim uz kardiovaskularne bolesti u bolesnika koje uzimaju lijek Avandiju (roziglitazon), koja su trenutno predmet rasprava u SAD-u, Agencija za lijekove i medicinske proizvode dala je još 2007. i 2008. godine, a u skladu s time u 2008. godini su izmijenjeni Sažetak opisa svojstava lijeka (namijenjeni zdravstvenim radnicima) i Uputa o lijeku (namijenjeni pacijentima). U navedene dokumente unesena su dodatna upozorenja da bolesnici s kardiovaskularnim bolestima u podlozi ne smiju uzimati Avandiju o čemu su još u 2008. godini bili obaviješteni zdravstveni radnici i pacijenti.

opširnije