Lijekovi

Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik tableta s produljenim oslobađanjem
Jačina 300 mg
Pakiranje 60 (6x10) tableta s produljenim oslobađanjem u blisteru, u kutiji
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 14.08.2013.
Rok rješenja 14.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/220
Urbroj 381-12-01/30-13-09
Sastav jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 300 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak