Lijekovi

Loquen 200 mg tablete

Naziv lijeka Loquen 200 mg tablete
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje 60 (6x10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 20.08.2013.
Rok rješenja 20.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/104
Urbroj 381-12-01/30-13-02
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak