Novosti i edukacije

Nove upute za izradu izvješća o prometu gotovih lijekova

03.07.2008.

Nove upute za izradu izvješća o prometu gotovih lijekova donesene sukladno Zakonu o lijekovima ("Narodne novine", broj 71/2007) i pripadajućem Pravilniku o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova ("Narodne novine", broj 29/2005) dostupne su na web stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode pod linkom Potrošnja lijekova.

Povratak