Novosti i edukacije

Obavijest o promjeni brojeva telefona i telefaksa ALMP-a

28.10.2008.

Zbog ugradnje nove telefonske centrale, Agencija za lijekove i medicinske proizvode će od 1. studenog 2008. godine koristiti nove brojeve telefona i telefaksa.

Novi brojevi telefona i telefaksa, koji će biti na snazi od 1. studenog 2008. godine, su kako slijedi:

  • Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
  • Faks: +385 1 4884 110 (pisarnica)
  • Faks: +385 1 4884 120 (za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja lijeka/medicinskog proizvoda)
  • Faks: +385 1 4884 130 (računovodstvo)
  • Faks: +385 1 4884 390 (SEP)
Povratak