Novosti i edukacije

Sigurnost primjene tipičnih antipsihotika

28.11.2008.

Na temelju dostupnih podataka o sigurnosti primjene lijekova iz skupine antipsihotika, uključujući rezultate epidemioloških studija, Povjerenstvo za humane lijekove (Committee for Medicinal Products for Human use, CHMP) Europske agencije za lijekove (EMEA) zaključilo je kako su tipični antipsihotici, kada se primjenjuju kod starijih pacijenata s demencijom, vjerojatno povezani s povećanom smrtnošću. Taj rizik je već poznat za novije, atipične antipsihotike.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske zatražila je izmjenu informacija o lijeku (Sažetak opisa svojstava lijeka, Uputa o lijeku) za predmetnu skupinu lijekova te će i dalje pozorno motriti sigurnost primjene ove skupine lijekova.

Priopćenje EMEA-e možete pogledati pod sljedećim linkovima:

Povratak