Novosti i edukacije

Objavljen novi Pravilnik o dobroj praksi, uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko te uvozu i izvozu medicinskih proizvoda

06.04.2010.

U Narodnim novinama broj 38/10. od 31. ožujka 2010. godine objavljen je Pravilnik o dobroj praksi, uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko te uvozu i izvozu medicinskih proizvoda koji stupa na snagu osmog dana od dana objave, tj. 8. travnja 2010. godine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (NN, br. 54/05. i 81/06.) osim u dijelu koji se odnosi na promet na malo medicinskim proizvodima.

Link na ovaj Pravilnik nalazi se i na internetskim stranicama Agencije pod rubrikom Zakoni i Pravilnici.

Povratak