Novosti i edukacije

Baze podataka HALMED-a ponovno su dostupne za pretraživanje

14.06.2011.

Baze podataka hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED): baza lijekova, baza medicinskih proizvoda te baza dozvola za promet, uvoz, izvoz i proizvodnju ponovno su dostupne na internetskim stranicama HALMED-a.

Molimo sve zdravstvene radnike da se ponovno registriraju za pretraživanje Sažetaka opisa lijekova (SPC) kako bi dobili nove korisničke podatke za pristup SPC-ovima.

Hvala na razumijevanju.

Povratak