Novosti i edukacije

Nova verzija uputa-Najčešće greške podnositelja zahtjeva za davanje mišljenja SEP-a

09.01.2012.

Na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu o Središnjem etičkom povjerenstvu/Naputci podnositeljima zahtjeva objavljena je nova verzija uputa "Najčešće greške podnositelja zahtjeva" sa svrhom smanjivanja grešaka prilikom podnošenja zahtjeva za davanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ili neintervencijskog ispitivanja SEP-a.

Povratak