Novosti i edukacije

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja: "Farmakogenomika i farmakovigilancija - sprječavanje nuspojava u individualizaciji terapije - upute i smjernice"

07.11.2013.

U Zagrebu će se, 6. prosinca 2013. godine, u KBC-u Rebro održati poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja pod nazivom "Farmakogenomika i farmakovigilancija - sprječavanje nuspojava u individualizaciji terapije - upute i smjernice". Organizatori su Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb i Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Tečaj je namijenjen liječnicima svih specijalizacija, liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, farmaceutima i drugim zdravstvenim djelatnicima.

Dodatni podaci o tečaju, program i prijavnica dostupni su ovdje.

Povratak