Novosti i edukacije

Objavljen Dodatak 3.6. Hrvatske farmakopeje

05.10.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je šesti Dodatak trećem on-line izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 3.6. Ovaj Dodatak temelji se na šestom Dodatku osmog izdanja Europske farmakopeje objavljenom 1. srpnja 2015. godine, koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Ispravljeni tekstovi objavljeni u Europskoj farmakopeji 8.6 stupaju na snagu danom objave.

Na temelju ugovora o suradnji između HALMED-a i Britanske agencija za lijekove (MHRA), koji je potpisan u veljači 2015. godine, HALMED je dobio prava prijevoda i objavljivanja tekstova Britanske farmakopeje koji se odnose na pripravke koji ne podliježu odobravanju (eng. unlicensed medicines) u Hrvatskoj farmakopeji. Slijedom navedenog, u neobvezujućem dijelu najnovijeg dodatka Hrvatske farmakopeje (poglavlje 15.) donosimo prijevode tekstova i popis pripravaka koji ne podliježu odobravanju, a čije se monografije s recepturama mogu naći u Britanskoj farmakopeji.

Budući da u Hrvatskoj izrada galenskih i magistralnih pripravaka nije regulirana posebnim pravilnikom, navedeni tekstovi trebali bi ilustrirati jedan od visoko standardiziranih načina reguliranja ove skupine lijekova iako se zbog brojnih razlika u pristupu britansko rješenje ne može jednostavno preslikati na Hrvatsku.

U poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 8.6 Europske farmakopeje nalazi se sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom dodatku.

Svaki Dodatak je cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

Godišnju licencu za korištenje svakog izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku će biti omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik će zaprimiti e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.

Na vrh stranicePovratak