Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o ispravnoj uporabi lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen (inzulin lispro) radi minimizacije rizika od medikacijskih pogrešaka

10.09.2015.

Tvrtka Eli Lilly Hrvatska d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o sigurnosti primjene inzulina lispro, inzulinskog analoga koji se uzima u vrijeme obroka, dostupnog u jačini od 200 jedinica/ml (Humalog 200 jedinica/ml KwikPen) za liječenje šećerne bolesti u odraslih.

Sažetak

  • Otopina za injekciju inzulina lispro od 200 jedinica/ml smije se primjenjivati isključivo napunjenom brizgalicom Humalog 200 jedinica/ml (KwikPen).
  • Prebacivanje veće jačine inzulina lispro od 200 jedinica/ml iz napunjene brizgalice Humalog 200 jedinica/ml KwikPen u neki drugi sustav za primjenu inzulina može za posljedicu imati predoziranje i tešku hipoglikemiju.
  • Važno je bolesnike koji koriste lijek Humalog 200 jedinica/ml KwikPen upoznati s tim rizikom i uputiti ih da ne prebacuju inzulin iz napunjene brizgalice Humalog 200 jedinica/ml KwikPen u štrcaljku ili inzulinsku pumpu radi primjene.
  • Kod prelaska s jedne jačine lijeka Humalog na drugu nije potrebno preračunavati dozu -prozorčić za odabir doze na obje brizgalice prikazuje broj jedinica inzulina lispro koje treba injicirati. Nepotrebno preračunavanje doze može dovesti do primjene premale/prevelike doze i posljedično hiperglikemije odnosno hipoglikemije.
  • Prilikom propisivanja Humalog KwikPen-a potrebno je osigurati da je na receptu jasno navedena točna jačina lijeka.
  • Svakom bolesniku pri prvom propisivanju/izdavanju lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen potrebno je dati obavijest za bolesnike priloženu pismu.

Dodatne informacije

Europska komisija odobrila je lijek Humalog 200 jedinica/ml KwikPen za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Ovaj lijek potrebno je rezervirati za liječenje bolesnika sa šećernom bolešću kojima su potrebne dnevne doze brzodjelujućeg inzulina veće od 20 jedinica. Humalog 200 jedinica/ml KwikPen sadrži 600 jedinica inzulina lispro u 3 ml otopine za injekciju, što je dvostruka koncentracija inzulina koji se uzima uz obrok u odnosu na uobičajenih 100 jedinica/ml. Pismom se zdravstvene radnike informira o specifičnim obilježjima kutije i napunjene brizgalice lijeka Humalog 200 jedinica/ml KwikPen, o čemu je potrebno informirati bolesnike, koristeći priloženu obavijest za bolesnike, kako bi ih oni mogli razlikovati od kutije i napunjene brizgalice lijeka Humalog 100 jedinica/ml KwikPen.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak