Novosti i edukacije

Novosti sa sjednice CHMP-a iz listopada 2017. godine

26.10.2017.

CHMP preporučio odobravanje jednog lijeka
Na svojoj sjednici u listopadu 2017. godine Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je davanje odobrenja za lijek Tacforius (takrolimus), namijenjenog profilaksi i liječenju odbacivanja transplantiranog organa.

Šest preporuka za proširenje terapijskih indikacija
CHMP je preporučio proširenje indikacija za lijekove Alecensa, Bydureon, Cubicin, Faslodex, Pegasys i Zytiga.

Zahtjev za ponovnim razmatranjem negativnog mišljenja CHMP-a
Podnositelj zahtjeva za davanje odobrenja za lijek Raxone (idebenon) zatražio je ponovno razmatranje negativnog mišljenja koje je CHMP usvojio na svojoj sjednici u rujnu 2017. godine. Nakon zaprimanja argumenata na kojima nositelj odobrenja temelji ovaj zahtjev, CHMP će ponovno ispitati svoje mišljenje o predmetu i dati konačnu preporuku.

Više o sjednici CHMP-a održanoj u listopadu 2017. godine možete pročitati na stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Povratak