Novosti i edukacije

Objavljen Dodatak 4.3. Hrvatske farmakopeje

18.10.2017.

Objavljen je treći Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.3. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku izdanja Europske farmakopeje (Ph. Eur.) 9.3, objavljenom u srpnju 2017. godine. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.3 stupili su na snagu do 31. kolovoza 2017. godine (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.3 Ph. Eur. dostupan je sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom Dodatku.

Ovaj put u Hrvatsku farmakopeju uvršten je prijevod velikog, značajnog općeg poglavlja Europske farmakopeje 5.3 Statistical analysis of results of biological assays and tests. Također je pripremljen i specijalni rječnik pojmova korištenih u prijevodu ovog općeg članka koji se nalazi zajedno s tekstom poglavlja.

Revidirano je poglavlje Reagensi u kojem su nadopunjene informacije o svim reagensima, standardnim, puferskim i volumetrijskim otopinama koje su nedostajale u prethodnim izdanjima. Ovom revizijom za sve njih sad su dostupne potpune informacije o pripremi, zahtjevima kakvoće, čistoće, metodama ispitivanja i uvjetima čuvanja.

Revidirano je ukupno nazivlje biljnih droga i pripravaka biljnih droga. Zbog jednostavnosti pretraživanja, preglednosti i homogenosti izričaja, usuglašeno je da revidirano nazivlje ima "indeksirani" oblik po principu nizanja: "Biljna vrsta, biljni dio, biljni pripravak". Kroz indeksirani oblik naslova monografije nastojalo se povezati biljne droge/pripravke vrsta istoga roda i/ili porodice pod tzv. krovni naslov. U praksi korišteni ljekarnički nazivi biljnih droga navedeni su usporedo s indeksiranim nazivom droge. Kad je primjereno, uz ljekarnički naziv biljne droge navodi se sinonim u zagradi.

Svaki Dodatak je cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

Godišnju licencu za korištenje svakog izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku će biti omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik će zaprimiti e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.

Na vrh stranicePovratak