Novosti i edukacije

Objavljen dodatak 4.1 Hrvatske farmakopeje

17.03.2017.

Objavljen je prvi Dodatak četvrtom on-line izdanju Hrvatske farmakopeje (HRF) s oznakom 4.1. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku izdanja Europske farmakopeje 9.1, objavljenom u listopadu 2016. godine. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. travnja 2017. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.1 stupili su na snagu do 30. studenog 2016. godine (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.1 Ph. Eur. možete pronaći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom dodatku.

U ovome Dodatku HRF-a, opće poglavlje 2.2.14. Talište - kapilarna metoda spojeno je s općim poglavljem 2.2.60. Talište - instrumentalna metoda te su sad opisana oba pristupa (ručni i automatizirani).

Ovog puta u Hrvatsku farmakopeju uvršteni su prijevodi dodatnih dviju monografije biljnih droga: Eterično ulje klekovine i Korijen običnoga bijelog sljeza. Ove monografije nastavak su objavljivanja prijevoda monografija na temelju upita iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Također pozivamo ostale kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Dodatak HRF također sadrži ažurirano izdanje Rezolucije CM/ResAP(2011)1, koje se u ovom Dodatku objavljuje pod nazivom Rezolucija CM/Res(2016)1 o zahtjevima za osiguranje kakvoće i sigurnosti lijekova izrađenih u ljekarni za posebne potrebe pacijenata. Područje rekonstitucije lijekova iz poglavlja 9 izdvojeno je iz ovog dokumenta i u proširenoj verziji objavljeno u novoj Rezoluciji CM/Res(2016)2 o specifičnom području dobre rekonstitucijske prakse lijekova za parenteralnu primjenu u zdravstvenim ustanovama. Odbor ministara Vijeća Europe preporučuje državama članicama Konvencije o Europskoj farmakopeji implementiranje obje Rezolucije u odgovarajuću nacionalnu regulativu. U tu svrhu EDQM i Komisija Eksperata odgovornih za Rezoluciju spremni su pomoći nacionalnim tijelima koja još nisu implementirala ili razmatraju implementiranje ovih Rezolucija Vijeća Europe. Upit ovim tijelima možete uputiti preko Povjerenstva za farmakopeju.

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije/izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može pretraživati u cijelosti.

Licencu za korištenje svih izdanja farmakopeje i dodataka tijekom razdoblja od godine dana izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala. Za registraciju kliknite ovdje i ispunite zahtjev traženim podacima. Kada ispunite zahtjev možete ispisati ponudu za licencu. Nakon uplate će vam biti aktiviran pristup farmakopeji i o tome ćete e-poštom dobiti automatsku obavijest koja će sadržavati i zaporku za ulaz u farmakopeju.

Nakon otvaranja HRF-a automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, možete otvarati za pretraživanje klikom na izbornik "Izdanje" u zaglavlju farmakopeje.

Za pregled demo verzije kliknite ovdje.

Na vrh stranicePovratak