Novosti i edukacije

Obavijest o početku godišnjeg izračuna cijena lijekova u 2019. godini

15.04.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava sve nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka, da s današnjim danom, 15. travnja 2019. godine, počinje godišnji izračun najviših dozvoljenih cijena lijekova na veliko u 2019. godini. Navedeni datum određuje se sukladno članku 27. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (Narodne novine, br. 33/19.; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Ovim putem podsjećamo na obvezu iz članka 15. stavka 3. Pravilnika da se HALMED-u dostave podaci i dokumenti potrebni za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko temeljem članaka 13. i 14. Pravilnika u roku od 15 dana od dana početka godišnjeg izračuna za lijekove kojima se najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko ne može odrediti sukladno člancima 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Pravilnika.

Navedeno se odnosi na pakiranja lijekova koja (moraju biti ispunjeni kumulativno svi dolje navedeni uvjeti):

  • imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj
  • s obzirom na način izdavanja razvrstani su u lijekove koji se izdaju na recept
  • stavljeni su u promet u Republici Hrvatskoj prije početka godišnjeg izračuna cijena lijekova u 2019. godini
  • nisu stavljeni na liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz članka 26. Pravilnika
  • njihova prosječna usporedna cijena lijeka na veliko ne može se odrediti jer u usporednim državama ne postoji niti jedan usporedni lijek u izvorima definiranim člankom 9. stavkom 1. Pravilnika.

Za dostavljanje navedenih podataka i dokumenata nije potrebno podnositi pisani zahtjev za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko, već dostaviti ispunjenu odgovarajuću tablicu za izračun cijene lijeka koja se nalazi na internetskim stranicama HALMED-a te izvor podataka o cijeni lijeka (ako je primjenjivo).

Povratak