Novosti i edukacije

Sigurnost primjene lijekova koji sadrže hidroklorotiazid

22.11.2018.

Nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže hidroklorotiazid u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida. Pismo je upućeno kako bi se zdravstvene radnike informiralo o farmakoepidemiološkim ispitivanjima provedenima u Danskoj koja ukazuju na malo povećani rizik od pojave nemelanomskog raka kože pri izlaganju visokim kumulativnim dozama hidroklorotiazida u odnosu na učestalost pojave ovog raka kože kod osoba koje ne primjenjuju ove lijekove. Uočeni rizik odnosi se isključivo na nemelanomski rak kože koji se značajno razlikuje od melanomskog raka prema ishodu i ozbiljnosti. Nemelanomski rak kože ima odlične ishode i vrlo se uspješno liječi; najčešće kirurškim odstranjivanjem lezija ili drugim lokalnim liječenjem (npr. krioterapija) ili topikalnom terapijom izravno na kožnu leziju. Pritom je važno naglasiti da je kod pacijenata koji uzimaju hidroklorotiazid kroz dulje vremensko razdoblje rizik od razvoja nemelanomskog raka kože i dalje malen.

Lijekovi koji sadrže hidroklorotiazid široko se primjenjuju za liječenje hipertenzije, kao i za liječenje kardiogenog, hepatogenog ili nefrogenog edema ili kronične insuficijencije srca.

Izloženost UV zrakama (kronična, kumulativna izloženost suncu) i svijetli fototip kože (svijetla put, svijetla kosa i oči, sklonost nastanku opekotinama od sunca) su najvažniji rizični čimbenici u etiologiji raka kože. Od ranije je poznato da hidroklorotiazid može povećati osjetljivost kože na UV zračenje (tzv. fotosenzitivnost), što može biti uzrok malog povećanja rizika od nastanka promjena na koži.

Nakon provedene procjene ovog sigurnosnog signala, Europska agencija za lijekove je zaključila da korist primjene hidroklorotiazida i dalje nadilazi moguće rizike vezane uz njihovu primjenu.

HALMED do danas nije zaprimio nijednu prijavu sumnje na pojavu nemelanomskog raka kože kod pacijenata liječenih hidroklorotiazidom.

U svrhu minimizacije rizika, HALMED upućuje sljedeće preporuke pacijentima i zdravstvenim radnicima:

Preporuke za pacijente:

  • Pacijenti trebaju nastaviti s primjenom propisane terapije. Samoinicijativno prekidanje liječenja može ozbiljno naštetiti pacijentima. U slučaju bilo kakvih pitanja o terapiji, pacijenti se trebaju obratiti svom liječniku.
  • Savjetujemo pacijente da redovito provjeravaju kožu zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promjena na već postojećima. O svakoj sumnjivoj kožnoj leziji potrebno je odmah obavijestiti liječnika.
  • Savjetujemo pacijente da ograniče izlaganje sunčevoj svjetlosti i UV zrakama te da se prikladno zaštite prilikom izlaganja kako bi se minimizirao opći rizik od raka kože.
  • Pacijenti koji su već preboljeli rak kože trebaju pri sljedećem pregledu o tome obavijestiti svog liječnika.

Preporuke za zdravstvene radnike:

  • Pacijente koji uzimaju lijekove koji sadrže hidroklorotiazid treba obavijestiti o riziku od nemelanomskog raka kože i savjetovati ih da redovito provjeravaju kožu zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promjena na već postojećima te da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obavijeste svog liječnika.
  • Sumnjive kožne lezije moraju se odmah pregledati, potencijalno uključujući histološku pretragu uzorka biopsije.
  • Pacijente treba savjetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svjetlosti i UV zrakama te da se prikladno zaštite prilikom izlaganja kako bi se minimizirao opći rizik od raka kože.
  • Primjenu lijekova koji sadrže hidroklorotiazid može biti potrebno razmotriti u bolesnika koji su već preboljeli rak kože.

Popis lijekova koji sadrže hidroklorotiazid, a koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje.

Na vrh stranicePovratak