Novosti i edukacije

Predavanja, radionice i ostala događanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske organizira stručne skupove s ciljem informiranja i educiranja šire stručne javnosti o novostima u radu Agencije te europskim i hrvatskim propisima koji reguliraju područje lijekova i medicinskih proizvoda, a koji su temelj za osiguranje njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurne primjene.

Predavanja su namijenjena zdravstvenim djelatnicima, predstavnicima proizvođača lijekova i/ili medicinskih proizvoda, predstavnicima veleprodaje i maloprodaje lijekova i/ili medicinskih proizvoda te drugim zainteresiranim stranama kojima novosti iz navedenog područja mogu pomoći u radu.

Predavanja održavaju istaknuti stručnjaci iz nacionalnih regulatornih tijela, generičke i inovativne industrije te sveučilišta.

Najava skupa sadržava program, uvjete sudjelovanja i način prijave dok osvrt uz kratki opis događanja sadržava i sažetak ili prezentacije predavača, govore i fotografije sa skupa.

Uz ovdje navedene, seminare, treninge, tečajeve i radionice koji se provode na području lijekova u Europi možete pretraživati i putem internetskog portala On-course.eu, pokrenutog u sklopu Inicijative za inovativne lijekove (eng. Innovative Medicines Initiative, IMI). Tražilica je dostupna ovdje.

Radionica o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet

U suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i predstavnicima farmaceutske industrije u Hrvatskoj, Medicademy – međunarodni edukacijski program koji je 2002. godine pokrenulo Dansko udruženje farmaceutske industrije (Lif) u suradnji sa Sveučilištem u Kopenhagenu i Danskom agencijom za lijekove – organizira radionicu o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koja će se 4. i 5. svibnja 2017. godine održati u Zagrebu.

opširnije

HALMED organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda pod nazivom „Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode“, koja će se održati 13. i 14. ožujka 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Konferencija je namijenjena nositeljima upisa u očevidnik medicinskih proizvoda, proizvođačima medicinskih proizvoda, pravnim osobama koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i malo, zdravstvenim radnicima te predstavnicima udruga pacijenata i stručnih društava.

opširnije