Novosti i edukacije

Seminar „Novosti u europskoj farmakovigilanciji i upravljanju rizikom“

9. i 10. lipnja 2008., Vukovar

Agencija za lijekove i medicinske proizvode i Hrvatsko farmaceutsko društvo, u suradnji s Veleposlanstvom Republike Francuske i Europskom agencijom za lijekove organiziraju seminar „Novosti u europskoj farmakovigilanciji i upravljanju rizikom“.

Vrijeme i mjesto održavanja:
• 9. i 10. lipnja 2008. godine, Hotel Lav u Vukovaru

Kome je seminar namijenjen:
• Odgovornoj osobi za farmakovigilanciju nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
• Stručnim suradnicima koji rade na poslovima praćenja sigurnosti lijeka i farmakovigilancije nositelja odobrenja
• Voditeljima i stručnim suradnicima za regulatorne i medicinske poslove nositelja odobrenja
• Predstavnicima regulatornih tijela

Službeni jezici
• Službeni jezici Seminara su hrvatski i francuski, uz simultano prevođenje.

Preliminarni program Seminara dostupan je pod niže navedenim linkovima:
Program (hrvatski) - verzija od 05.06.2008.
Le programme (francuski)

Informacije o Seminaru:

Adrijana Ilić Martinac, mr. pharm.
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 46 93 830, Fax: +385 1 46 73 275
e-mail: adrijana.ilic@almp.hr

Prijava
Za prijavu molimo koristite Obrazac koji je dostupan pod niže navedenim linkom.
Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte vukovar@almp.hr ili na broj faksa (+385 1 46 73 275, s naznakom da je za gospodina Armana Rajha).

Obrazac prijave (doc); (pdf.)

Rok za prijavu je najkasnije do 23. svibnja 2008., odnosno do popunjenja mjesta.
Broj sudionika je ograničen pa molimo što raniju prijavu.

Kotizacija za Seminar iznosi 3 500 kn + PDV, a uključuje stanke za kavu, dva radna ručka, turistički obilazak Vukovara i Iločkih podruma, prijevoz i večeru u Iloku te diplomu o sudjelovanju.

Prezentacije će biti dostupne na web stranicama Agencije nakon završetka Seminara.

Uplata kotizacije
Kotizacija se uplaćuje po prijavi, virmanski na žiro račun Agencije za lijekove i medicinske proizvode (ALMP) broj: 2340009-1110133093, u pozivu na broj odobrenja upisati porezni broj tvrtke ili JMBG, u rubriku opisa plaćanja “Seminar farmakovigilancija, Vukovar“ – ime i prezime sudionika.
Kopiju uplate treba poslati u ALMP najkasnije 2 tjedna prije održavanja seminara.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska prijavljeni sudionik treba obavijestiti gospodina Armana Rajha (vukovar@almp.hr; faks: +385 1 46 73 275), najkasnije do 02. lipnja 2008.

Odustajanje od sudjelovanja
U slučaju odustajanja ili nedolaska na Seminar, primijenit će se sljedeća ljestvica obračuna troškova storniranja:
• do 2. lipnja 2008. godine kotizacija se u potpunosti vraća
• nakon 2. lipnja 2008. godine organizator zadržava 30 posto
• nedolazak na Seminar: organizator zadržava 100 posto

Smještaj
Kotizacija ne pokriva troškove smještaja. Određeni broj soba rezervirali smo za sudionike Seminara u Hotelu Osijek u Osijeku. Za potvrdu rezervacije molimo kontaktirajte Hotel Osijek najkasnije do 20. svibnja 2008. na niže navedene kontakte:

Hotel Osijek
Šamačka 4,
31000 Osijek
Tel.: +385 31 230 333
Fax: +385 31 230 444
E-mail: info@hotelosijek.hr
Web: www.hotelosijek.hr

Cijene smještaja u Hotelu Osijek za sudionike Seminara

Za sudionike smještene u Hotelu Osijek organizirat ćemo prijevoz autobusima do Hotela Lav i natrag u Osijek oba dana održavanja Seminara. Turistički obilazak Vukovara i Iločkih podruma te prijevoz u/iz Iloka, gdje će se održati večera 9. lipnja bit će organiziran iz Vukovara neposredno nakon održavanja seminara.
Ukoliko namjeravate koristiti ovu uslugu prijevoza molimo Vas da to naznačite u Obrascu prijave.

Dolazak i odlazak
Svaki sudionik Seminara sam organizira dolazak i odlazak do hotela u kojem namjerava odsjesti.

Osiguranje
Organizatori ne preuzimaju odgovornost za slučaj pretrpljenih ozljeda, gubitaka ili moguće štete za sudionike.

Na vrh stranicePovratak