Novosti i edukacije

HALMED organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda pod nazivom "Novo zakonodavstvo - novi smjer za medicinske proizvode", koja će se održati 13. i 14. ožujka 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Teme konferencije:

 • Proces donošenja novih Uredbi o medicinskim proizvodima
 • Priprema HALMED-a za implementaciju novih Uredbi
 • Priprema proizvođača za implementaciju novih Uredbi
 • Utjecaj novih Uredbi na gospodarske subjekte u RH
 • Nova pravila za prijavljena tijela i utjecaj na tržište Europske unije
 • EU koordinacija i suradnja
  - radne grupe
  - konzultacijsko-koordinacijski postupci
  - EU projekti
 • Stanje tržišta medicinskih proizvoda u RH - proizvođači, proizvodi, veleprodaje, maloprodaje
 • Medicinski proizvodi u regiji
 • Granični medicinski proizvodi
 • Otvorena rasprava - vigilancija medicinskih proizvoda
  - kako povećati broj prijava štetnih događaja
  - kako javna nadmetanja utječu na rizik upotrebe medicinskih proizvoda

Konferencija je namijenjena nositeljima upisa u očevidnik medicinskih proizvoda, proizvođačima medicinskih proizvoda, pravnim osobama koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i malo, zdravstvenim radnicima te predstavnicima udruga pacijenata i stručnih društava.

Program skupa i informacije o postupku prijave, zajedno s obrascem, bit će uskoro objavljeni na internetskim stranicama HALMED-a.

Kotizacija:

 • zdravstveni radnici, sveučilišni djelatnici i studenti: 1200,00 kn + PDV = 1500,00 kn
 • regulatorna tijela: 1425,00 kn + PDV = 1781,25 kn
 • nositelji odobrenja i ostali: 2400,00 kn + PDV = 3000,00 kn

Kotizacija uključuje radni ručak, stanke za kavu i potvrdnicu o sudjelovanju.

Bodovanje skupa

Organizator će zatražiti da se prisustvovanje skupu boduje prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Povratak