O HALMED-u

Upravno vijeće

Predsjednik:

 • prim. Stanko Belina, dr. med., spec.

Članovi:

 • doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med., spec.
 • mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med., spec.
 • mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med., spec.
 • Velibor Drakulić, dr. med.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća na razdoblje od četiri godine imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Upravno vijeće upravlja Agencijom te:

 • donosi Pravilnik o radu i druge opće akte Agencije,
 • donosi poslovni i financijski plan Agencije,
 • donosi godišnji obračun i poslovne izvještaje Agencije,
 • imenuje i razrješava ravnatelja Agencije,
 • donosi odluku o unutarnjem ustroju Agencije,
 • odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom Agencije.

Organigram

Download centar...