O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s mirovanja radnog odnosa, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u organiziranju i održavanju promocija, stručnih skupova i predavanja u organizaciji Agencije,
 • priprema podataka za objavu u službenim glasilima i stručnim časopisima,
 • priprema podataka na hrvatskom i engleskom jeziku za objavu na web stranici Agencije, u internim glasilima i javnim publikacijama Agencije,
 • priprema informativnih sadržaja o aktivnostima Agencije,
 • praćenje i analiza objave o radu Agencije u sredstvima javnog informiranja,
 • priprema "press-clippinga" za interne potrebe Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19. lipnja 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje".


Na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za upravljanje kakvoćom u Uredu za upravljanje kakvoćom u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u unutarnjem nadzoru kao ocjenitelj,
 • sudjelovanje u poslovima upravljanja dokumentima sustava osiguranja kakvoće,
 • obavljanje poslova pregleda i vođenja prijava nesukladnosti i popravnih radnji,
 • vođenje evidencije standardnih operativnih postupaka, obrazaca i ostalih dokumenata sustava kakvoće,
 • komunikacija s predstavnicima međunarodnih tijela i organizacija,
 • sudjelovanje u organizaciji međunarodnih skupova,
 • sudjelovanje u poslovima međunarodnog tajništva iz područja sustava upravljanja kakvoćom.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. lipnja 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za upravljanje kakvoćom".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za upravljanje kakvoćom u Uredu za upravljanje kakvoćom u Ravnateljstvu Agencije dostupni su ovdje.

Na vrh stranice