O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

U Narodnim novinama broj 3/2017, dana 11. siječnja 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je sljedeći natječaj za radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.

Uvjeti radnog mjesta:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike
• znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu
• komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis
• presliku diplome najviše završene škole
• presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
• presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove".