O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari,
 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,
 • vođenje postupaka za davanje proizvodne dozvole,
 • prijavljivanje i praćenje neispravnosti u kakvoći lijeka i ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,
 • obavljanje poslova hitnog postupka obustave i povlačenja lijeka iz prometa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. ožujka 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektor/ica dobre proizvođačke prakse".


Na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • poslovi informiranja iz područja farmakovigilancije - izrada i koordinacija izrade obavijesti za web stranicu Agencije za područje farmakovigilancije,
 • vođenje i uređivanje Biltena o sigurnosti primjene lijeka,
 • suradnja i koordinacija s Uppsala Monitoring Centrom (WHO) na području informiranja na području farmakovigilancije,
 • koordinacija razmjene informacija o sigurnosnim pitanjima među nacionalnim Agencijama Europske unije i Europske agencije za lijekove,
 • poslovi informiranja i edukacije o sigurnosnim pitanjima za lijekove te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije,
 • poslovi usklađivanja propisa na području farmakovigilancije s propisima Europske unije i propisima i smjernicama međunarodnih institucija,
 • poslovi međunarodne suradnje na području farmakovigilancije temeljem sudjelovanja u radu stručnih radnih grupa na području lijekova u EU.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 7. veljače 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni koordinator za informiranje u farmakovigilanciji".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto glavnog/e koordinatora/ice za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.


Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u organiziranju i održavanju promocija, stručnih skupova i predavanja u organizaciji Agencije,
 • priprema podataka za objavu u službenim glasilima i stručnim časopisima,
 • priprema podataka na hrvatskom i engleskom jeziku za objavu na web stranici Agencije, u internim glasilima i javnim publikacijama Agencije,
 • priprema informativnih sadržaja o aktivnostima Agencije,
 • praćenje i analiza objave o radu Agencije u sredstvima javnog informiranja,
 • priprema "press-clippinga" za interne potrebe Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 27.12.2017. godine, adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.

Na vrh stranice