O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je u Narodnim novinama broj 110/16. dana 30. studenog 2016. godine te na portalu MojPosao.net natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova.
Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata kandidata, odabrana je kandidatkinja Ana Starčević, mag. chem.