O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. ožujka 2017. godine u Narodnim novinama, br. 21/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za poslove servisiranja NRL-a u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Damir Vidaković.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. ožujka 2017. godine u Narodnim novinama, br. 21/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekova i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marija Škribulja, univ. mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. ožujka 2017. godine u Narodnim novinama, br. 21/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg informatičkog referenta u Odsjeku za informatičke poslove.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Josip Furjan, bacc. inf.