O HALMED-u

Popis članova

Članovi stalnog saziva Povjerenstva za farmakopeju:

  1. mr. sc. Planinka Jakšić, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova - predsjednica Povjerenstva
  2. Goran Benković, mag. pharm. - zamjenik predsjednice Povjerenstva
  3. mr. sc. Anita Čorić, mag. pharm., spec. sanitarne kemije - za područje javnog ljekarništva
  4. Davorka Jakšić, mag. pharm., spec. farmaceutske tehnologije - za područje bolničkog ljekarništva
  5. Neven Milčić, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova - za područje biljnih lijekova
  6. Tina Janeš Šoštarić, mag. pharm. - za područje proizvodnje lijekova
  7. mr. sc. Igor Kalčić, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova - za područje kontrole lijekova u industriji
  8. Maria Luise Stričak, mag. pharm. - za područje veleprodaje lijekova
  9. prof. dr. sc. Biljana Nigović, mag. pharm. - za područje analitike lijekova
  10. doc. dr. sc. Svjetlana Terzić, dr. med. vet. - za područje veterinarsko-medicinskih proizvoda