O HALMED-u

Popis članova

Povjerenstvo ima stalni i prošireni saziv. Stalni saziv Povjerenstva čine predsjednik Povjerenstva i članovi stalnog saziva - zaposlenici Agencije. Prošireni saziv Povjerenstva čine predsjednik Povjerenstva i članovi - zaposlenici Agencije te članovi - vanjski suradnici.

Predsjednica Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova:

dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce, mr. pharm.

Članovi stalnog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - zaposlenici Agencije:

 1. Adriana Andrić, dr. med., mag. javnog zdravstva
 2. mr. sc. Marina Dimov Di Giusti, dr. med.
 3. Katarina Gvozdanović, dipl. ing. med. biokem.
 4. Morana Pavičić, mag. pharm.
 5. Marina Lesičar, mag. pharm.
 6. Vesna Osrečki, dr. med., spec.
 7. Darija Kolarić, mag. pharm.
 8. Katarina Vučić, dr. med., univ. mag. med.
 9. Maja Tabak-Slošić, mr. pharm.
 10. Jasminka Tadin, dipl. novinar

Članovi proširenog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - vanjski suradnici:

 1. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm., spec. kliničke farmacije
 2. Marko Barešić, dr. med., spec. internist, reumatolog
 3. Ivica Belina, prof. edukac. reh., predstavnik pacijenata
 4. prim. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med., spec. infektolog, spec. infektolog pedijatar
 5. prof. dr. sc. Nada Božina, dr. med.
 6. Daniel Ferlin, dr. med., spec. obiteljske medicine
 7. prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med., spec. klinički farmakolog i internist
 8. dr. sc. Nives Gojo Tomić, dr. med., spec. klinički farmakolog
 9. Renata Gutt Nuk, dr. med., spec. internist
 10. Tihana Govorčinović, mag. pharm., MSc in Clinical Pharmacy, International Practice and Policy
 11. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med., spec. obiteljske medicine
 12. izv. prof. dr. sc. Milena Jadrijević-Mladar-Takač, mag. pharm.
 13. Martina Kranjec Šakić, mag. pharm. spec.
 14. doc. dr. sc. Aleksandar Knežević, dr. med., spec. internist kardiolog, spec. klinički farmakolog
 15. Tomislav Kremer, dr. med., spec. internist
 16. Jelena Leventić Bagatin, dr. med.
 17. prof. dr. sc. Neven Ljubičić, dr. med., spec. internist gastroenterolog
 18. Sandra Ljubičić, dr. med.
 19. prim. dr. sc. Zoran Manojlović, dr. med., spec. klinički farmakolog
 20. doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med., spec. klinički farmakolog
 21. prof. dr. sc. Livija Puljak, dr. med.
 22. prof. dr. sc. Vlatko Pejša, dr. med., spec. internist hematolog
 23. prof. dr. sc. Davor Puljević, dr. med., spec. internist kardiolog
 24. prim. Arnes Rešić, dr.med., specijalist pedijatar
 25. Marko Skelin, mr. pharm., spec. kliničke farmacije
 26. Dragan Soldo, dr. med., spec. obit. med.
 27. doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med., spec. internist klinički farmakolog
 28. dr. sc. Irena Tabain, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije
 29. mr. sc. Rajka Turk, mag. pharm.
 30. doc. dr. sc. Petra Turčić, mag.pharm
 31. prof. dr. sc. Vera Vlahović Palčevski, dr. med., spec. klinički farmakolog
 32. prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, dr. med., spec. internist hematolog
 33. Tanja Živković Mikulčić, dr. med., spec. transfuziolog
 34. Matej Paić, dr. med.

Zamjene članova stalnog saziva Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova - zaposlenici Agencije:

 1. Darko Krnić, dr. med.
 2. Sanja Prpić, mag. pharm.
 3. Željana Margan Koletić, mr. pharm.
 4. Barbara Dolinić, mag. pharm.
 5. Petar Mas, dr. med.
 6. Predrag Tadinac, mag. pharm.
 7. Jadranka Milić, mr. pharm.
 8. Marina Flamaceta, dipl. kem. ing.
 9. Selma Arapović Džakula, dr. med., spec.
 10. Kristina Andrić, mag. pharm.
 11. Maja Bašić, mag. pol.
Na vrh stranice