Medicinski proizvodi

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. - ADVIA 1200 i ADVIA 1650 biokemijski analizatori

21.01.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zaprimila je od proizvođača medicinskih proizvoda Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. obavijest o mogućnosti krive interpretacije rezultata na biokemijskim analizatorima ADVIA 1200, verzije programa V2.00 i V2.01 i ADVIA 1650, V3.52 i V4.01.

Proizvođač je izdao upute za rad u slučaju da se u stupcu za rezultat pojavi "overflow flag /////".

Sigurnosnu obavijest upućenu korisnicima možete pročitati ovdje.

Povratak