O HALMED-u

Izjava o pristupačnosti

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 17/19.) od 23. rujna 2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene halmed.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene halmed.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

 • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta. Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala
 • Pojedine poveznice i fotografije nemaju prikladni opis
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
 • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

b) nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Agencija za lijekove i medicinske proizvode kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Agencija za lijekove i medicinske proizvode poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna internetskih stranica s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 20. kolovoza 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Izjava je zadnji put preispitana 1. lipnja 2022. Agencija za lijekove i medicinske proizvode će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica da obavijeste Agenciju za lijekove i medicinske proizvode ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Sve zahtjeve za dostavu sadržaja nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Agencije za lijekove i medicinske proizvode u pristupačnom obliku, kao i sve druge upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.halmed.hr, korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom: portal@halmed.hr
 • telefonom: +385 1 4884 370; +385 1 4884 371
 • poštom: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Pritom molimo korisnike da navedu sljedeće podatke:

 • ime, prezime i e-adresa korisnika
 • adresa (URL) tražene stranice ili dokumenta u pristupačnom obliku
 • traženi oblik datoteke sadržaja (primjerice, PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Agencija za lijekove i medicinske proizvode dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Na vrh stranice