Medicinski proizvodi

Sigurnosna obavijest B.Braun Surgical, S.A. - DAFILON BLUE 2/0

22.10.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je 22. listopada 2014. godine zaprimila obavijest od proizvođača, B. Braun Surgical, S.A., Španjolska, o pokretanju sigurnosno korektivne radnje vezano uz Dafilon blue 2/0 (3) 75 cm ds24.
Proizvođač, B. Braun Surgical, S.A., Španjolska primio je pritužbe da je u vrećici gdje bi se trebao nalaziti poliamidni konac (Dafilon) nalazi svileni konac (Silkam).Iako se nakon otvaranja vrećice vizualno može prepoznati konac te nema opasnosti za pacijenta, može se produžiti operacija.


U Republici Hrvatskoj do sada nije prijavljen niti jedan štetni događaj vezan uz opisani problem.

Proizvođač, B. Braun Surgical, S.A., Španjolska pokrenuo je sigurnosno korektivnu radnju u sklopu koje povlači navedene serije medicinskog proizvoda iz uporabe.

Sigurnosne obavijesti upućene korisnicima možete pročitati ovdje.

Povratak