Novosti i edukacije

Antidepresivi

19.12.2005.

SSRI i SNRI:

Europska agencija za lijekove (EMEA) je u travnju 2005. dovršila reviziju sigurnosti primjene lijekova iz dvije skupine antidepresiva.

Revizijom su bili obuhvaćeni sljedeći lijekovi iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) i selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (SNRI): atomoksetin, citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, mianserin, milnacipram, mitrazapin, paroksetin, reboksetin, sertalin i venlafaksin.

Suicidalno (pokušaj samoubojstva i suicidalne misli) i neprijateljsko ponašanje (hostilnost) (izražena agresivnost, protivljenje i bijes) je češće uočeno u kliničkim ispitivanjima u djece koji su dobivala SSRI ili SNRI u usporedbi s djecom koja su dobivala placebo.

Većina lijekova iz ovih skupina je u Europskoj uniji odobrena za liječenje depresije i anksioznosti u odraslih, dok ih je samo nekoliko odobreno za liječenje navedenih bolesti u djece.

Zaključak EMEA-e jest da se ti lijekovi ne bi smjeli primjenjivati u djece i adolescenata, osim u odobrenim indikacijama za navedene dobne skupine.

Međutim, ponekad se liječnik na temelju individualnih kliničkih potreba bolesnika mora odlučiti na propisivanje lijekova iz ovih skupina za liječenje depresije i anksioznosti u djece i adolescenata. U tom slučaju, liječnik je obvezan pratiti pojavu gore navedenih simptoma, posebno u početku terapije.

Preporučeno je da se u sažetku opisa svojstava lijeka i upute o lijeku vidljivo istakne upozorenje o mogućem povećanom riziku pojave suicidalnog ponašanja u djece i adolescenata koji su na terapiji lijekovima iz ovih skupina.

Također se upozorava da se liječenje ne smije naglo prekinuti (posebno ne bez savjetovanja s liječnikom!) zbog mogućeg razvoja simptoma sustezanja, te da je terapiju potrebno postepeno ukidati tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci smanjivanjem doze.

Triciklički antidepresivi:

Po preporuci EMEA-e upozorenje o mogućem povećanom suicidalnom ponašanju djece i adolescenata također treba dodati i klasičnim tricikličkim antidepresivima.

Odsjek za farmakovigilanciju Službe za postregistracijske djelatnosti u Medicinskom odjelu Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske je nositeljima odobrenja u Republici Hrvatskoj za lijekove iz predmetnih skupina uputio zahtjeve za usklađivanje sažetaka opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku sa preporukama Europske agencije.

Povratak