Novosti i edukacije

Novoodobreni lijekovi

13.05.2005.

Ovdje možete pronaći popis novoodobrenih lijekova za koje je Agencija izdala Rješenje o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet u periodu od 01.04.2005. do 01.05.2005. godine.

Opširnije informacije o novoodobrenim lijekovima kao i o lijekovima kojima su odobrenja za stavljanje u promet obnovljena/izmijenjena možete pronaći u bazi lijekova.

Naziv Djelatna tvar Datum Broj rješenja
1. Arficin 300 mg kapsule rifampicinum 11.04.2005. UP/I-530-09/05-01/487
2. Arficin 150 mg kapsule rifampicinum 11.04.2005. UP/I-530-09/05-01/486
3. Aspirin 100 mg kapsule acidum acetylsalicylicum 05.04.2005. UP/I-530-09/05-01/105
4. Aspirin 500 mg kapsule acidum acetylsalicylicum 05.04.2005. UP/I-530-09/05-01/106
5 Aspirin plus C acidum acetylsalicylicum, acidum ascorbicum 05.04.2005. UP/I-530-09/05-01/107
6. Cetrotide 0,25 mg cetrorelixum 22.04.2005. UP/I-530-09/05-01/385
7. Cetrotide 3 mg cetrorelixum 22.04.2005. UP/I-530-09/05-01/386
8. Cjepivo protiv meningokoka grupe A i C polisaharidno, liofilizirano, 1 doza vaccinum meningococcale polysaccharidicum classis A et C 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/308
9. Cjepivo protiv meningokoka grupe A i C polisaharidno, liofilizirano, 1 doza vaccinum meningococcale polysaccharidicum classis A et C 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/357
10. Cjepivo protiv meningokoka grupe A i C polisaharidno, liofilizirano, 10 doza vaccinum meningococcale polysaccharidicum classis A et C 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/373
11. Cjepivo protiv meningokoka grupe A i C polisaharidno, liofilizirano, 10 doza vaccinum meningococcale polysaccharidicum classis A et C 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/356
12. Coldrex Junior paracetamolum, guaifenesinum, phenylephrinum 19.04.2005. UP/I-530-09/05-01/521
13. Enap-HL 20 tablete enalaprilum, hydrochlorothiazidum 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/441
14. Enap-HL 20 tablete enalaprilum, hydrochlorothiazidum 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/440
15. Enap-HL 20 tablete enalaprilum, hydrochlorothiazidum 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/444
16. Enap-HL 20 tablete enalaprilum, hydrochlorothiazidum 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/442
17. Enap-HL 20 tablete enalaprilum, hydrochlorothiazidum 08.04.2005. UP/I-530-09/05-01/443
18. Glukoza 10% Braun glukoza monohidrat 15.04.2005. UP/I-530-09/05-01/508
19. Glukoza 10% Braun glukoza monohidrat 15.04.2005. UP/I-530-09/05-01/403
20. Glukoza 5% Braun glukoza monohidrat 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/507
21. Glukoza 5% Braun glukoza monohidrat 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/506
22. Glukoza 5% Braun glukoza monohidrat 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/505
23. Glukoza 5% Braun glukoza monohidrat 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/402
24. Gopten 4 mg kapsule trandolaprilum 18.04.2005. UP/I-530-09/05-01/41
25. Izotonična otopina natrij klorida 0,9% Braun natrij-klorid 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/492
26. Izotonična otopina natrij klorida 0,9% Braun natrij-klorid 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/491
27. Izotonična otopina natrij klorida 0,9% Braun natrij-klorid 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/493
28. Izotonična otopina natrij klorida 0,9% Braun natrij-klorid 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/404
29. Levitra 10 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/55
30. Levitra 10 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/54
31. Levitra 10 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/53
32. Levitra 10 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/52
33. Levitra 20 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/58
34. Levitra 20 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/59
35. Levitra 20 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/57
36. Levitra 20 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/56
37. Levitra 5 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/48
38. Levitra 5 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/51
39. Levitra 5 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/50
40. Levitra 5 mg filmom obložene tablete vardenafil 01.04.2005. UP/I-530-09/05-01/49
41. Lopril H tablete 10 mg lisinoprilum, hydrochlorotiazidum 26.04.2005. UP/I-530-09/05-01/500
42. Lopril H tablete 20 mg lisinoprilum, hydrochlorotiazidum 26.04.2005. UP/I-530-09/05-01/501
43. Madopar LIQ 125 tablete za oralnu suspenziju levodopum, benserazidum 13.04.2005. UP/I-530-09/05-01/309
44. Materna sa selenom multivitamini/minerali 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/1
45. Nexium 20 mg esomeprazole magnesium trihydrate 06.04.2005. UP/I-530-09/05-01/213
46. Nexium 20 mg esomeprazole magnesium trihydrate 06.04.2005. UP/I-530-09/05-01/212
47. Nexium 40 mg esomeprazole magnesium trihydrate 06.04.2005. UP/I-530-09/05-01/214
48. Nexium 40 mg esomeprazole magnesium trihydrate 06.04.2005. UP/I-530-09/05-01/215
49. Ovitrelle 250 mikrograma choriogonadotropinum alfa 21.04.2005. UP/I-530-09/05-01/384
50. Ovitrelle 250 mikrograma/0,5 ml choriogonadotropinum alfa 21.04.2005. UP/I-530-09/05-01/383
51. Panadol Rapid paracetamolum 19.04.2005. UP/I-530-09/05-01/522
52. Složena otopina natrij laktata (Hartmanova otopina) natrij-klorid, kalij-klorid, kalcij-klorid dihidrat, natrij-laktat 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/405
53. Složena otopina natrij laktata (Hartmanova otopina) natrij-klorid, kalij-klorid, kalcij-klorid dihidrat, natrij-laktat 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/494
54. Strepsils med i limun pastile amilmetakrezol, 2,4-diklorobenzilni alkohol 07.04.2005. UP/I-530-09/05-01/456
55. Strepsils Plus pastile amilmetakrezol, 2,4-diklorobenzilni alkohol, lidokain hidroklorid 07.04.2005. UP/I-530-09/05-01/452
56. Ultop kapsule 40 mg omeprazolum 04.04.2005. UP/I-530-09/05-01/143
57. Ultop kapsule 40 mg omeprazolum 04.04.2005. UP/I-530-09/05-01/142
58. Ultop S kapsule 10 mg omeprazolum 04.04.2005. UP/I-530-09/05-01/141
59. UVIN H FORTE čajna mješavina u filtar vrećicama Uvae Ursi folium (arbutin) 04.04.2005. UP/I-530-09/05-01/236
60. Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadolum, paracetamolum 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/450
61. Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadolum, paracetamolum 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/451
62. Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadolum, paracetamolum 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/448
63. Zaldiar 37,5 mg/325 mg tramadolum, paracetamolum 14.04.2005. UP/I-530-09/05-01/449
64. Zipantola tablete 40 mg pantoprazolum 26.04.2005. UP/I-530-09/05-01/495
65. Zipantola tablete 40 mg pantoprazolum 26.04.2005. UP/I-530-09/05-01/427
66. Zometa 4 mg/5 ml koncentrat otopine za infuziju acidum zoledronicum 12.04.2005. UP/I-530-09/05-01/139

Na vrh stranicePovratak