Novosti i edukacije

Novoodobreni lijekovi

16.08.2005.

Ovdje možete pronaći popis novoodobrenih lijekova za koje je Agencija izdala Rješenje o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet u periodu od 01.07.2005. do 31.07.2005. godine.

Opširnije informacije o novoodobrenim lijekovima kao i o lijekovima kojima su odobrenja za stavljanje u promet obnovljena/izmijenjena možete pronaći u bazi lijekova.

Naziv Djelatna tvar Pakovanje Datum Klasa
1. Accupro 10 mg tablete quinaprilum 30 (3x10) tableta u blister pakiranju, u kutiji 14.07.2005. UP/I-530-09/05-01/188
2. Accupro 20 mg tablete quinaprilum 30 (3x10) tableta u blister pakiranju, u kutiji 14.07.2005. UP/I-530-09/05-01/187
3. Accupro 5 mg tablete quinaprilum 30 (3x10) tableta u blister pakiranju, u kutiji 14.07.2005. UP/I-530-09/05-01/189
4. Aglurab 500 metforminum 100 tableta u plastičnoj (HDPE) bočici sa sredstvom za sušenje 11.07.2005. UP/I-530-09/05-01/842
5. Aglurab 850 metforminum 100 tableta u plastičnoj (HDPE) bočici sa sredstvom za sušenje 11.07.2005. UP/I-530-09/05-01/841
6. Aulin 100 mg granule nimesulidum 15 vrećica po 2 g granula za pripremu oralne suspenzije, u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/419
7. Aulin 100 mg granule nimesulidum 6 vrećica po 2 g granula za pripremu oralne suspenzije, u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/420
8. Aulin 100 mg granule nimesulidum 30 vrećica po 2 g granula za pripremu oralne suspenzije, u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/418
9. Aulin 100 mg tablete nimesulidum 6 (1x6) tableta u blister pakiranju (bijeli neprozirni PVC/Al), u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/279
10. Aulin 100 mg tablete nimesulidum 30 (2x15) tableta u blister pakiranju (bijeli neprozirni PVC/Al), u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/281
11. Aulin 100 mg tablete nimesulidum 15 (1x15) tableta u blister pakiranju (bijeli neprozirni PVC/Al), u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/280
12. AVODART 0,5 mg meke kapsule dutasteridum 30 (3x10) kapsula u blister pakiranju (PVC/PVdC/Al), u kutiji 20.07.2005. UP/I-530-09/05-01/714
13. Fluconax 100 mg kapsule fluconazolum 7 (1x7) kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru, u kutiji 12.07.2005. UP/I-530-09/05-01/483
14. Fluconax 150 mg kapsule fluconazolum 1 kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru, u kutiji 12.07.2005. UP/I-530-09/05-01/484
15. Fluconax 200 mg kapsule fluconazolum 7 (1x7) kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru, u kutiji 12.07.2005. UP/I-530-09/05-01/485
16. Fluconax 2mg/1ml otopina za i.v. infuziju fluconazolum 100 ml otopine u staklenoj bočici za infuziju i plastični držač za infuzijsku bočicu, u kutiji 12.07.2005. UP/I-530-09/05-01/488
17. Fluconax 50 mg kapsule fluconazolum 7 (1x7) kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru, u kutiji 12.07.2005. UP/I-530-09/05-01/482
18. Human Albumin 20% Octapharma 100 ml Albumini Humani Solutio papirnata kutija s 10 staklenih bočica s otopinom ljudskog albumina a 100 ml 13.07.2005. UP/I-530-09/05-01/514
19. Human Albumin 20% Octapharma 50 ml Albumini Humani Solutio papirnata kutija s 10 staklenih bočica s otopinom ljudskog albumina a 50 ml 13.07.2005. UP/I-530-09/05-01/513
20. Human Albumin 5% Octapharma 100 ml Albumini Humani Solutio papirnata kutija s 10 staklenih bočica s otopinom ljudskog albumina a 100 ml 13.07.2005. UP/I-530-09/05-01/516
21. Human Albumin 5% Octapharma 250 ml Albumini Humani Solutio papirnata kutija s 10 staklenih bočica s otopinom ljudskog albumina a 250 ml 13.07.2005. UP/I-530-09/05-01/515
22. Lercanil lercanidipinum 7 (1x7) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji 27.07.2005. UP/I-530-09/05-01/635
23. Lercanil lercanidipinum 14 (1x14) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji 27.07.2005. UP/I-530-09/05-01/636
24. Lercanil lercanidipinum 28 (2x14) tableta u blisteru (neprozirni PVC/Al), u kutiji 27.07.2005. UP/I-530-09/05-01/637
25. Luveris 75 i.j. lutropinum alfa 1 bočica s praškom i 1 bočica s otapalom, u zaštitnom spremniku, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/585
26. OliClinomel N4 - 550E masti, aminokiseline, glukoza plastična vrećica za 2000 ml mješavine (s tri odvojena odjeljka) u plastičnom zaštitnom omotaču, 4 vrećice u kartonskoj kutiji 25.07.2005. UP/I-530-09/05-01/687
27. OliClinomel N4 - 550E masti, aminokiseline, glukoza plastična vrećica za 1000 ml mješavine (s tri odvojena odjeljka) u plastičnom zaštitnom omotaču, 6 vrećica u kartonskoj kutiji 25.07.2005. UP/I-530-09/05-01/686
28. OliClinomel N6 - 900 E masti, aminokiseline, glukoza plastična vrećica za 2000 ml mješavine (s tri odvojena odjeljka) u plastičnom zaštitnom omotaču, 4 vrećice u kartonskoj kutiji 25.07.2005. UP/I-530-09/05-01/688
29. OliClinomel N7 - 1000 E masti, aminokiseline, glukoza plastična vrećica za 1000 ml mješavine (s tri odvojena odjeljka) u plastičnom zaštitnom omotaču, 6 vrećica u kartonskoj kutiji 25.07.2005. UP/I-530-09/05-01/689
30. OliClinomel N7 - 1000 E masti, aminokiseline, glukoza plastična vrećica za 2000 ml mješavine (s tri odvojena odjeljka) u plastičnom zaštitnom omotaču, 4 vrećice u kartonskoj kutiji 25.07.2005. UP/I-530-09/05-01/690
31. Paclitaxel Ebewe 150 mg/25 ml paclitaxelum 25 ml otopine u staklenoj bočici, u kutiji 04.07.2005. UP/I-530-09/05-01/92
32. Paclitaxel Ebewe 30 mg/5 ml paclitaxelum 5 ml otopine u staklenoj bočici, u kutiji 04.07.2005. UP/I-530-09/05-01/91
33. Plavix clopidogrelum 28 (2x14) filmom obloženih tableta u blister pakiranju (Al/Al), u kutiji 19.07.2005. UP/I-530-09/05-01/16
34. Zan 10 mg kapsule zaleplonum 7 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/726
35. Zan 10 mg kapsule zaleplonum 10 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/727
36. Zan 10 mg kapsule zaleplonum 14 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/728
37. Zan 5 mg kapsule zaleplonum 7 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/723
38. Zan 5 mg kapsule zaleplonum 10 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/724
39. Zan 5 mg kapsule zaleplonum 14 kapsula u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji 29.07.2005. UP/I-530-09/05-01/725
40. Zipantola tablete 20 mg pantoprazolum 28 (2x14) tableta u OPA/Al/PVC//Al blister pakiranju, u kutiji 18.07.2005. UP/I-530-09/05-01/627
41. Zipantola tablete 20 mg pantoprazolum 56 (4x14) tableta u OPA/Al/PVC//Al blister pakiranju, u kutiji 18.07.2005. UP/I-530-09/05-01/628

Na vrh stranicePovratak