Novosti i edukacije

Sigurnosna obavijest o krvnim linijama proizvođača Fresenius Medical Care, Njemačka

04.12.2008.

Tvrtka Fresenius Medical Care Hrvatska d.o.o., kao zastupnik proizvođača Fresenius Medical Care, Njemačka, obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o mogućem problemu vezanom uz rukovanje krvnim linijama AV-Sets 5008 i SN-Sets 5008 koje se koriste uz sustave za dijalizu krvi navedenog proizvođača. Problem može nastati prilikom odvajanja nastavka ovog medicinskog proizvoda pri čemu može doći do prijeloma jedne komponente. U svijetu je zabilježeno nekoliko slučajeva prijeloma ovog proizvoda pri čemu niti jednom bolesniku nije bilo ugroženo zdravlje.
Samo jedan centar za dijalizu u Republici Hrvatskoj koristi navedene krvne linije i do sad nije opazio niti jedan opisani slučaj.
Zastupnik je obavijestio korisnika te im uručio uputu za prevenciju problema pri radu s ovim linijama.
Povratak