Novosti i edukacije

Pismo liječnicima o slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa pri neodobrenoj intravitrealnoj primjeni Avastina (bevacizumabum)

09.02.2009.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode 09. veljače 2009. godine uputio pismo liječnicima propisivačima o novim podacima vezanim uz sigurnost primjene lijeka AVASTIN 25 mg/ml koncentrat otopine za infuziju (bevacizumabum). Nove sigurnosne informacije odnose se na intravitrealnu primjenu lijeka koju regulatorna tijela nigdje u svijetu nisu odobrila.

Bevacizumab je rekombinantno humanizirano monoklonalno antitijelo koje djeluje protiv vaskularnog endotelnog faktora rasta (Vascular Endothelial Growth Factor- VEGF), a odobreno je samo za primjenu u onkološkim indikacijama.

Pismom se liječnike želi upoznati sa slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa koji su povezani s neodobrenom intravitrealnom primjenom Avastina. Prijavljeni su sljedeći simptomi: iritacija oka, fotofobija, zamućen vid i miodezopsija povezani s blagom do umjerenom anteriornom i posteriornom staničnom reakcijom s povremenim nalazom fibrina u prednjoj komori. Nisu prijavljeni slučajevi infektivnog endoftalmitisa s potvrđenom mikrobiološkim kulturom.

Tekst pisma nalazi se u nastavku:
„Pismo liječnicima o slučajevima teške upale oka i sterilnog endoftalmitisa pri neodobrenoj intravitrealnoj primjeni Avastina (bevacizumabum)”

Povratak