Novosti i edukacije

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

30.12.2009.

U Narodnim novinama broj 155/09. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, tj. 5. siječnja 2010. godine, osim članaka 1. i 31. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Link na ovaj Pravilnik nalazi se i na internetskim stranicama Agencije pod rubrikom Zakoni i pravilnici.

Povratak