Novosti i edukacije

Objavljen novi Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima

06.10.2009.

Novi Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima objavljen je 30. rujna 2009. godine u „Narodnim novinama“, broj 118/09.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Link na ovaj Pravilnik nalazi se i na internetskim stranicama ALMP-a pod rubrikom Zakoni i pravilnici.


Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 62/05.) osim odredbi koje se odnose na medicinske proizvode.

Povratak