Novosti i edukacije

Sigurnosna obavijest o aparatu za hemodijalizu proizvođača Baxter Healthcare Corporation, Njemačka

20.02.2009.


Tvrtka PLIVA Hrvatska d.o.o., kao zastupnik proizvođača Baxter Healthcare Corporation, obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o dopuni uputa za uporabu aparata za hemodijalizu ARENA i SYSTEM 1000 SERIES (System 1000, TINA, AURORA).

Informacija se odnosi na revidiranu specifikaciju za točnost protoka pumpe za krv.

Zastupnik je obavijestio sve korisnike te im uručio dopunu upute za uporabu navedenih aparata.

Povratak