Novosti i edukacije

Obavijest o prestanku proizvodnje i opskrbe tržišta lijekom Ranital injekcije 50 mg/2 ml (ranitidin)

10.06.2013.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Ranital injekcije 50 mg/2 ml (ranitidin), Farmal d.d., obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o prekidu proizvodnje i opskrbe hrvatskog tržišta navedenim lijekom. Odluka o prekidu proizvodnje lijeka donesena je iz komercijalnih razloga te nije povezana s kakvoćom, djelotvornošću ili sigurnošću primjene lijeka. Serije lijeka koje se nalaze u prometu mogu se koristiti do isteka zaliha ili do isteka roka valjanosti.

Za liječenje pacijenata u Republici Hrvatskoj dostupni su drugi lijekovi iz iste terapijske skupine namijenjeni za parenteralnu primjenu.

Povratak