Novosti i edukacije

Simpozij "Nuspojave lijekova – izazovi i rješenja"

30.10.2013.

U Zagrebu će se 22. studenoga 2013. godine u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" održati simpozij "Nuspojave lijekova - izazovi i rješenja". Organizatori skupa su Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Skup je namijenjen zdravstvenim radnicima, prvenstveno zaposlenima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a cilj skupa je podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja nuspojava lijekova i cjepiva.

Hrvatska liječnička komora bodovala je sudjelovanje na skupu sa sedam bodova, a zatraženo je bodovanje i od Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Dodatni podaci o simpoziju, programu i prijavi za sudjelovanje dostupni su ovdje.

Povratak