Novosti i edukacije

Konferencija: „26th Annual DIA EuroMeeting“

17.02.2014.

U Beču će se od 25. do 27. ožujka 2014. godine održati konferencija "26th Annual DIA EuroMeeting", u organizaciji udruge Drug Information Association (DIA).

Tema konferencije je "Različite perspektive - jedna vizija: bolja zdravstvena zaštita pacijenata". Konferencija je namijenjena stručnjacima iz područja lijekova, medicinskih proizvoda, medicinske tehnologije, biotehnologije, djelatnicima regulatornih tijela te predstavnicima pacijenata.

Predavanja će održati velik broj predstavnika Europske komisije, Europske agencije za lijekove (EMA) i međuvladinog tijela Heads of Medicines Agencies. (HMA). Na konferenciji će s više predavanja sudjelovati i ravnateljica Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med. spec.

Dodatne informacije o konferenciji dostupne su ovdje.

Povratak