Novosti i edukacije

Na web stranici HALMED-a dostupna je nova verzija aplikacije Web ponude

23.12.2014.

Od danas je na internetskoj stranici HALMED-a dostupna nova verzija aplikacije Web ponude koja je izrađena temeljem prijedloga korisnika usluga HALMED-a, a između ostaloga omogućuje izradu grupne ponude za plaćanja grupnih izmjena.

U novoj verziji aplikacije korisnici mogu izrađivati ponude na dosadašnji način kao neregistrirani korisnici ili se mogu registrirati, odnosno otvoriti korisnički račun, što im omogućava dodatne pogodnosti korištenja kao što su: tablični prikaz prethodnih ponuda izrađenih za njihovu tvrtku sa svim relevantnim podacima, pregledavanje statusa ponuda, pregled detalja o realiziranju ponude, mogućnost pregledavanja ponuda u pdf formatu, izrada nove ponude na osnovu postojeće te upisivanje dodatnih napomena i komentara radi vođenja vlastite evidencije. Kako bi se registriranim korisnicima olakšao pregled do sada napravljenih ponuda, tablični prikaz omogućuje filtriranje i grupiranje ponuda po stupcima.

I registriranim i neregistriranim korisnicima omogućena je izrada grupne ponude koja je potrebna radi predaje zahtjeva za grupnom izmjenom.

Portal Web ponude dostupan je i na engleskom jeziku.

Upute za korištenje, uključujući i upute za registraciju nalaze se na početnoj/naslovnoj stranici Web portala, pri dnu desno.

Za sva dodatna pitanja ili prijavu eventualnog neispravnog rada aplikacije, molimo Vas da se obratite IT-u Agencije posredstvom e-mail adrese helpdesk@halmed.hr ili odabirom istoimene poveznice desno na dnu Portala.

Povratak