Novosti i edukacije

Nastavna obavijest o očekivanoj nestašici lijeka s djelatnom tvari immunoglobulinum humanum tetanicum

03.02.2014.

Nastavno na Obavijest o očekivanoj nestašici lijekova proizvođača Imunološki zavod d.d. objavljenu dana 23. listopada 2013. godine u svrhu osiguranja primjerene opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima, HALMED ovim putem želi naglasiti da u Republici Hrvatskoj nema drugog lijeka koji ima odobrenje za stavljanje u promet s djelatnom tvari immunoglobulinum humanum tetanicum te se hrvatsko tržište može opskrbiti samo lijekom koji nema odobrenje za stavljanje u promet u RH.

U skladu s navedenim, pozivamo nositelje dozvole za promet lijekovima na veliko da sukladno zakonskoj obvezi vezanoj uz osiguranje pravodobne, trajne i primjerene opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima pronađu lijek drugog proizvođača te HALMED-u podnesu zahtjev za davanje suglasnosti za unošenje lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet u RH ("interventni uvoz").

Prema posljednjim dostupnim podacima o zalihama lijeka Imunoglobulin protiv tetanusa, ljudski, 250 IU Imunološkog zavoda, one bi u normalnim okolnostima trebale biti dostatne za pokrivanje potreba tržišta u sljedeća 2,5-3 mjeseca.

Povratak