Novosti i edukacije

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2009. do 2013. godine

20.11.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2013. godine. Navedena publikacija sadrži komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja koje može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Za razliku od većine ostalih publikacija europskih zemalja koji svoje podatke temelje na podacima dobivenima iz veleprodaje, ovaj prikaz temelji se na podacima o prometu lijekova iz svih javnih ljekarni, bolničkih ljekarni kao i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima u Republici Hrvatskoj, dakle na podacima iz maloprodaje. Ovakvim pristupom se dolazi do podataka koji su najbliži stvarnoj potrošnji lijekova jer se temelje na stvarnom broju izdanih pakiranja lijekova pacijentima, odnosno krajnjim korisnicima lijekova.

HALMED jednom godišnje izdaje brošuru koja prati i uspoređuje potrošnju lijekova u posljednjih pet godina. Tu praksu HALMED je započeo 2014. godine kada je objavio prvu publikaciju u Republici Hrvatskoj koja sadrži komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja.

U svrhu potpunog usklađivanja budućih publikacija s potrebama korisnika, pozivamo Vas da nam svoje komentare, sugestije i eventualne prijedloge za poboljšanja šaljete na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr.

Pregled potrošnje lijekova u Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2013. godine dostupan je u PDF formatu na internetskim stranicama HALMED-a u rubrici Publikacije, odnosno ovdje.

Povratak