Novosti i edukacije

Objavljena Uputa o sadržaju i načinu prilaganja informacija o lijeku u nacionalnom postupku

03.07.2015.

Obavještavamo podnositelje zahtjeva/nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj da je HALMED objavio Uputu o sadržaju i načinu prilaganja informacija o lijeku u nacionalnom postupku.

Uputa je objavljena s ciljem da podnositeljima zahtjeva pomogne izraditi što kvalitetnije prijedloge tekstova informacija o lijeku u postupcima davanja, izmjene, obnove i nadogradnje odobrenja. Stoga HALMED potiče nositelje odobrenja da svoje prijedloge i komentare vezane uz korištenje objavljene Upute dostave HALMED-u na e-adresu nacionalni_QRD@halmed.hr. Navedene prijedloge i komentare HALMED će razmotriti i uzeti u obzir prilikom objavljivanja sljedeće verzije u svrhu poboljšanja objavljene Upute.

Uputu o sadržaju i načinu prilaganja informacija o lijeku u nacionalnom postupku možete pronaći ovdje.

Povratak