Novosti i edukacije

Postupak odobravanja lijekova u Republici Kosovo ubrzan za lijekove za koje je HALMED dao odobrenje

29.04.2015.

Kosovska agencija za lijekove i medicinske proizvode (AKPPM) obavijestila je HALMED o izmjeni odredbe kosovskog Pravilnika za odobravanje lijekova. Navedenom izmjenom olakšat će se i ubrzati odobravanje svih lijekova za koje je HALMED dao odobrenje, čime se hrvatskim proizvođačima lijekova otvara lakši put za plasiranje lijekova na tržištu Kosova.

Sukladno odredbi navedenog Pravilnika, za lijekove odobrene od strane HALMED-a podnositelji zahtjeva dužni su uz zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka u Republici Kosovo priložiti samo CTD modul 1, a postupak davanja odobrenja trajat će najviše 70 dana.

Navedena izmjena propisa rezultat je uspješne suradnje HALMED-a i AKPPM-a temeljem koje je HALMED prepoznat kao pouzdan i odgovoran partner u regulatornom okružju regije koji osigurava djelotvorne, kvalitetne i sigurne lijekove svim pacijentima i korisnicima lijekova.

Povratak