Novosti i edukacije

Ravnateljica HALMED-a održala predavanje na konferenciji Lareba posvećenoj prijavljivanju sumnji na nuspojave od strane pacijenata

30.04.2015.

Ravnateljica Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med. spec., održala je predavanje na konferenciji "Current perspectives and future possibilities" posvećenoj prijavljivanju sumnji na nuspojave od strane pacijenata koja se u organizaciji Lareba održala u nizozemskom gradu Leidenu od 23. do 24. travnja 2015. godine.

Ravnateljica HALMED-a svojim je predavanjem predstavila medijske alate za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave među pacijentima te prenijela dosadašnje iskustvo i farmakovigilancijske uspjehe HALMED-a na ovome području.

Ravnateljica je iznijela pozitivne rezultate koje je HALMED ostvario na području prijavljivanja nuspojava kada je, prvi u svijetu, započeo s korištenjem on-line aplikacije UMC-a, suradnog centra WHO-a, za prijavu nuspojava od strane pacijenata. Također, predstavila je način na koji je HALMED proveo iznimno uspješnu javnu edukativnu kampanju za promicanje važnosti čitanja upute o lijeku i prijavljivanja nuspojava na lijekove te je istaknula da je navedena kampanja dovela do trostrukog porasta broja prijava nuspojava zaprimljenih od pacijenata. Poseban je naglasak stavljen i na inovativnu suradnju koju je ove godine HALMED započeo s kazalištem Mala scena u svrhu promicanja važnosti pravilne primjene lijekova i prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova među djecom, mladima i odraslima.

Ravnateljica HALMED-a naglasila je da farmakovigilancijske aktivnosti HALMED-a kontinuirano dovode do porasta broja prijava sumnji na nuspojave koje HALMED zaprima od pacijenata, što je izniman uspjeh koji pokazuje da su pacijenti prepoznali svoju ulogu i značaj u praćenju sigurnosti primjene lijekova.

Povratak