Novosti i edukacije

Selekcijski postupak za predstavnike civilnog društva u Upravnom odboru EMA-e

15.07.2015.

Europska komisija je pokrenula selekcijski postupak s ciljem imenovanja predstavnika civilnog društva u Upravnom odboru Europske agencije za lijekove (EMA), sa sjedištem u Londonu.

U okviru ovog postupka bit će imenovana četiri predstavnika civilnog društva - dva predstavnika udruženja pacijenata, jedan predstavnik udruženja liječnika te jedan predstavnik udruženja veterinara. Mandat trenutačnih članova Upravnog odbora EMA-a iz redova civilnog društva istječe 20. ožujka 2016. godine.

Upravni odbor je upravljačko tijelo EMA-e, s generalnom odgovornošću u domeni proračuna i planiranja.
Poziv za prijave (The Call), Obrazac za prijavu (Application Form) i obrazac s Izjavom o interesu (Declaration of Interests Form) dostupni su pod poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en.htm.

Rok za podnošenje prijava je 20. rujna 2015. godine.

Nakon prikupljanja svih prijava Europska komisija će sastaviti popis kandidata i proslijediti ga Vijeću EU-a, koje će nakon konzultacija s Europskim parlamentom imenovati nove članove Upravnog odbora. Dodatne informacije dostupne su na stranicama:

Povratak