Novosti i edukacije

HALMED sudjeluje u obilježavanju 2. međunarodnog dana sigurnosti pacijenta

16.09.2016.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) sudjeluje u aktivnostima povodom 2. međunarodnog dana sigurnosti pacijenta (International Patient Safety Day), koji se obilježava 17. rujna. Inicijativu za obilježavanje ovog dana prošle godine su pokrenuli Akcijska udruga Sigurnost pacijenta iz Njemačke, Platforma Sigurnost pacijenta iz Austrije i Zaklada Sigurnost pacijenta iz Švicarske. U ovogodišnjim aktivnostima kao pridruženi partneri sudjeluju i udruga za sigurnost pacijenata iz Brazila FSP te Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta (HDSP).

2. međunarodni dan sigurnosti pacijenta obilježava se pod naslovom "Zajedničko djelovanje za sprečavanje pogrešaka u primjeni lijekova", a krovna tema ovogodišnjih aktivnosti je sigurna primjena lijekova. Aktivnosti kojima se obilježava ovogodišnji Međunarodni dan sigurnosti pacijenta usmjerene su na jačanje svijesti o mogućim rizicima pri primjeni lijekova i načinima kako ih svesti na minimum.

Jedno od događanja posvećenih temi 2. međunarodnog dana sigurnosti pacijenta je radionica o sigurnoj primjeni lijekova, koja će se 19. rujna održati u Domu zdravlja Zagreb - Zapad. Na njoj će predavanje održati i predstavnica HALMED-a, glavna koordinatorica za nova sigurnosna pitanja lijekova u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju dr. sc. Nikica Mirošević Skvrce, mr. pharm. Predavanje dr. sc. Mirošević Skvrce, naslovljeno "Sprečavanje nuspojava", posvećeno je nuspojavama - štetnim i neželjenim reakcijama na lijek, koje mogu nastati uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, uz njegovu primjenu izvan odobrenih uvjeta te zbog profesionalne izloženosti - kao kliničkom i farmakoekonomskom problemu. Poseban naglasak predavanja je na aktivnostima kojima zdravstveni radnici mogu pridonijeti smanjivanju učestalosti i težine nuspojava i njihova ishoda, kao i na suvremenim rješenjima koja im mogu pomoći u sprečavanju nuspojava , kao što su pisma zdravstvenim radnicima u CEZIH-u, eKarton i prijavljivanje nuspojava putem mobilne aplikacije te liječničkih i ljekarničkih računalnih aplikacija.

Povratak