Novosti i edukacije

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini

21.09.2016.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova, odnosno ovdje.

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

Povratak