Novosti i edukacije

Nova verzija elektroničkog obrasca prijave za davanje, obnovu i izmjenu odobrenja za stavljanje lijeka u promet (eAF)

15.06.2016.

Nova verzija elektroničkog obrasca prijave za davanje, obnovu i izmjenu odobrenja za stavljanje lijeka u promet (eng. electronic Application Form, eAF), verzija 1.20.0.0, objavljena je 14. lipnja 2016. godine te je dostupna na eAF-ovim internetskim stranicama. Nova verzija elektroničkog obrasca postat će obvezna za zahtjeve podnesene nakon 1. srpnja 2016. godine. Tog će dana s eAF-ovih internetskih stranica biti povučena prethodno važeća verzija obrasca, v.1.19.0.2, premda će zahtjevi podneseni na ovoj verziji obrasca biti prihvatljivi do 1. kolovoza 2016. godine, ako su obrasci bili ispunjeni i preuzeti prije 1. srpnja 2016. godine.

Prije zamjene elektroničkog obrasca v.1.19.0.2 obrascem v1.20.0.0, na eAF-ovim internetskim stranicama bit će dostupan i videomaterijal s uputama o ispravnom ispunjavanju nove verzije obrasca.

Povratak