Novosti i edukacije

Preporuke za testiranje na hepatitis B prije početka liječenja direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima za liječenje hepatitisa C

16.12.2016.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) potvrdilo je preporuku Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) o potrebi za testiranjem na hepatitis B prije početka liječenja direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima za liječenje hepatitisa C. Bolesnike koji su zaraženi virusima hepatitisa B i C mora se pratiti i zbrinjavati u skladu s važećim kliničkim smjernicama. Cilj ovih mjera je minimizacija rizika od reaktivacije hepatitisa B u bolesnika liječenih ovim lijekovima.

Direktno djelujući protuvirusni lijekovi (Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi i Viekirax) su važni u liječenju kroničnog hepatitisa C, zarazne bolesti koja zahvaća jetru, a uzrokovana je virusom hepatitisa C.

Ocjenu direktno djelujućih protuvirusnih lijekova za liječenje hepatitisa C proveo je PRAC, koji je ocijenio prijavljene slučajeve povratka prethodno neaktivne infekcije hepatitisom B (reaktivacija) u bolesnika koji su ovim lijekovima liječeni protiv hepatitisa C. U više tisuća liječenih bolesnika do danas je prijavljeno oko 30 slučajeva reaktivacije hepatitisa B.

Smatra se da je reaktivacija hepatitisa B posljedica naglog smanjenja količine virusa hepatitisa C uzrokovanog ovim lijekovima, budući da je poznato da virus hepatitisa C suprimira virus hepatitisa B, kao i nedostatka aktivnosti ovih lijekova protiv virusa hepatitisa B.

Osim podataka o reaktivaciji hepatitisa B, PRAC je također razmotrio dostupne podatke koji ukazuju da bi bolesnici liječeni direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima, a koji su prethodno bili liječeni od hepatocelularnog karcinoma (raka jetre), mogli biti pod povećanim rizikom od ranog povratka raka jetre.

CHMP se složio da, kako bi se moglo donijeti čvrste zaključke, nositelji odobrenja trebaju provesti ispitivanje u kojem će se procijeniti rizik od povratka raka jetre uz primjenu direktno djelujućih protuvirusnih lijekova. Također su potrebna i daljnja istraživanja o riziku od novonastalog raka jetre u bolesnika s kroničnim hepatitisom C i cirozom (stvaranjem ožiljaka u jetri) koji su liječeni direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima.

Mišljenje CHMP-a će sada biti proslijeđeno Europskoj komisiji, koja će donijeti pravno obvezujuću odluku za zemlje Europske unije.

Informacije za bolesnike

  • Direktno djelujući protuvirusni lijekovi (uključujući lijekove Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi i Viekirax) su učinkoviti lijekovi za liječenje kroničnog hepatitisa B i može ih se primjenjivati bez interferona (lijekova za koje je poznato da mogu uzrokovati neugodne nuspojave).
  • U bolesnika koji imaju infekciju hepatitisom B, direktno djelujući protuvirusni lijekovi za liječenje hepatitisa C mogu uzrokovati ponovnu aktivaciju infekcije hepatitisom B. To može dovesti do ozbiljnih problema s jetrom.
  • Prije početka liječenja direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima za liječenje hepatitisa C bolesnike će se testirati na hepatitis B da bi se provjerilo jesu li pod rizikom od reaktivacije hepatitisa B.
  • Tijekom liječenja direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima liječnici će pažljivo nadzirati bolesnike koji imaju infekciju virusima hepatitisa B i C. Moguće je da će ti bolesnici dobivati i lijekove za liječenje hepatitisa B.
  • Bolesnici koji su imali ili imaju infekciju hepatitisom B trebaju o tome obavijestiti svojeg liječnika. U slučaju zabrinutosti ili pitanja o liječenju bolesnici se trebaju obratiti svojem liječniku.

Informacije za zdravstvene radnike

  • U bolesnika s koinfekcijom virusima hepatitisa B i C koji su bili liječeni direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima prijavljeni su slučajevi reaktivacije hepatitisa B s ozbiljnim posljedicama. Čini se da je učestalost reaktivacije hepatitisa B niska.
  • Smatra se da je reaktivacija hepatitisa B posljedica naglog smanjenja količine virusa hepatitisa C uzrokovanog ovim lijekovima, budući da je poznato da virus hepatitisa C suprimira virus hepatitisa B, kao i nedostatka aktivnosti ovih lijekova protiv virusa hepatitisa B.
  • Prije početka liječenja direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima za liječenje hepatitisa C sve bolesnike potrebno je testirati na hepatitis B. Bolesnike s koinfekcijom virusima hepatitisa B i C mora se pratiti i zbrinjavati u skladu s važećim kliničkim smjernicama.
  • Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se mogao ocijeniti rizik od novonastalog hepatocelularnog karcinoma i njegovog relapsa u bolesnika liječenih direktno djelujućim protuvirusnim lijekovima. Od nositelja odobrenja ovih lijekova zatraženo je provođenje prospektivnog ispitivanja u kojem će se procijeniti rizik od relapsa prethodno liječenog hepatocelularnog karcinoma i provođenje prospektivnog kohortnog ispitivanja u bolesnika s cirozom jetre kako bi se ustanovila incidencija i tip novonastalog hepatocelularnog karcinoma.
  • Smjernice za liječenje preporučuju da se za bolesnike s uznapredovalom fibrozom i cirozom praćenje za hepatocelularni karcinom nastavi i nakon što se postigne trajan virološki odgovor.

Više o lijekovima
Ocjenom su obuhvaćeni sljedeći direktno djelujući protuvirusni lijekovi za liječenje hepatitisa C: Daklinza (daklatazvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir) i Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir). Od početka ove ocjene u EU su odobrena i dva druga direktno djelujuća protuvirusna lijeka, Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) i Zepatier (elbasvir/grazoprevir).

Direktno djelujući protuvirusni lijekovi za liječenje hepatitisa C djeluju na način da blokiraju djelovanje proteina u virusu hepatitisa C koji su neophodni za nastajanje novih virusa.
Više informacija o navedenim lijekovima dostupno je u Bazi lijekova na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.

Više o postupku
Ocjena direktno djelujućih protuvirusnih lijekova za liječenje hepatitisa C započela je u ožujku 2016. godine, na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004. U travnju 2016. godine odlučeno je da će se ocjenom, osim mogućeg rizika od reaktivacije hepatitisa B, obuhvatiti i mogući rizik od raka jetre.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je donijelo niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su CHMP-u, povjerenstvu odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a će sada biti proslijeđeno Europskoj komisiji, koja će usvojiti odluku koja je pravno obvezujuća za sve zemlje članice EU-a.

Na vrh stranicePovratak